THE ISSUE OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN THE WORKS OF ABDULLAH AVLANI AND ITS ROLE IN YOUTH EDUCATION

Main Article Content

Mukhammadiyev Jamshid Ilhamovich
Mamanazarov Solijon Sherzodbekovich

Abstract

This article covers the spiritual and educational ideas of Abdullah Avlani, the “father” of Uzbek pedagogy and one of the first in our country to be awarded the title of professor, a leader of the mature enlightenment and jadidism movement, and the issue of spiritual and moral education in his works.

Article Details

How to Cite
Mukhammadiyev Jamshid Ilhamovich, & Mamanazarov Solijon Sherzodbekovich. (2024). THE ISSUE OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN THE WORKS OF ABDULLAH AVLANI AND ITS ROLE IN YOUTH EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(1), 117–121. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6361
Section
Articles

References

Mirziyoyev.Sh.M “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq /. - Toshkent: «O‘zbekiston», 2016. -56 b.

Mirziyoyev.Sh.M O‘qituvchilar va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil, 30-sentabr.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Qatag‘on qurbonlarining merosini yanada chuqur o‘rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoyishi 2020-yil 8-oktyabr, F-5598-son

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrdagi “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-sonli Qarori

Shayx Abdulaziz Mansur: Qur’oni Karim: ma’nolarining tarjimasi va tafsiri- Toshkent-2021

Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq”. Fan va texnologiya-2016

Abdulla Avloniy Turkiy guliston yoxud axloq. –Toshkent: “O‘qituvchi”, 1992.

Abdulla Avloniy Birinchi muallim. – T., 1915.

Abdulla Avloniy(Jadid adabiyoti namoyondalari) - yurt qayg‘usi haqida bebaho asarlar- “Zabarjad media”-2023

Mamanazarov.S.Sh Mamlakatimizda yangi uyg‘onish davri- uchinchi renessans poydevorini yaratish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar ERUS jurnali 7-avgust 2023-yil 7-maxsus son 110-115-b.

Mamanazarov.S.Sh Internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar tarbiyasiga ta’siri “Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida yoshlarning o‘rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 14-iyun 2023-yil 221-223-b.

Muxammadiyev.J.I Abdulla Avloniy ijodidda ma’naviy-ma’rifiy pedagogik tarbiya masalalari ERUS jurnali 2023-yil 17-maxsus son 225-228-b.

Mamanazarov.S.Sh Yuksak ma’naviyatli shaxsni tarbiyalash mexanizmlari, uslublari, shakl va vositalari ERUS jurnali 2023-yil 17-maxsus son 229-232-b.

Mamanazarov.S.Sh, Muxammadiyev.J.I, Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning o‘ziga xos xususiyatlari ERUS jurnali 2023-yil 18-maxsus son 90-92-b.

Mamanazarov.S.Sh, Muxammadiyev.J.I, Shaxs ma’naviyatini tarbiyalashda ta’lim muassasalari, oila va jamoatchilik hamkorligi yo‘nalishlari ERUS jurnali 2023-yil 18-maxsus son 240-242-b.