THE PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF STUDYING THE CATEGORY OF CHILDREN WITH DELAYED MENTAL DEVELOPMENT

Main Article Content

Kabirova Zarnigor Raxmonjon qizi

Abstract

This article aims to fully reveal the categories of children with weak mental development. Explanations are also given about the pedagogical work carried out with children of this category.

Article Details

How to Cite
Kabirova Zarnigor Raxmonjon qizi. (2023). THE PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF STUDYING THE CATEGORY OF CHILDREN WITH DELAYED MENTAL DEVELOPMENT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(10), 354–357. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5692
Section
Articles

References

G.V.Kolshanskiy “Logika i struktura yazika”.Moskva-1995.-114b.

L.R.Mo’minova,SH.Amirsaidova va boshqalar “Maxsus psixologiya”Toshkent-2013.-272b. 3. Niyozov, Qahramon Adashaliyevich, Mirzohid Mirzavalievich Mirzaolimov, and Zarnigor Akmaljon qizi Kabirova. "WOGONIN ON THE MECHANISM OF INFLUENZA VIRUS INFECTION OF ALVEOLAR MACROPHAGE INFLAMMATORY SUBSTANCES." Educational Research in Universal Sciences 2.5 (2023): 347-352. 4. Daughter, Husanova Iroda Ulugbek. "LOGOPEDIC WORK WITH DYSARTHRIC CHILDREN." Science Promotion 1.1 (2023): 117-122.

Xabibullo o’g’li, Xovodillayev Murodjon, and Komilov Otabek Iqboljon o’g’li. "ESHITISHIDA NUQSONI BO ‘LGAN BOLALARNING ESHITISH IDROKINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI." Science Promotion 2.1 (2023): 28-34. 6. Xanbabayev, Shohruhbek. "Bo'lajak pedagog-psixologlarni ma'naviy-ruhiy tarbiya faoliyatiga tayyorlashning ijtimoiy pedagogik zarurati." O'zMU xabarlari-ВЕСТНИК НУУз (2022). 7. Dilshodjon o’g’li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1525-1529. 8. Ibragimovna, Turgʻunboyeva Zulxumor. "ZAIF ESHITUVCHI OʻQUVCHILARNI NUTQIY SIFATLARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI." Science Promotion 1.2 (2023): 131-138. 9. Oppoqxo’jayev, Xojixuja, and Qunduzabibi Yusupova. "MAXSUS PEDAGOGIKA FANLARINI O ‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN AMALIY MASHG ‘ULOTLARINI LOYIHALASH." Development and innovations in science 2.5 (2023): 25-31. 10. Azimjon o‘g, Oppoqxo‘jayev Xojixuja, and Yigitaliyeva Sarvinoz. "WAYS TO INVOLVE CHILDREN IN NEED OF SPECIAL HELP IN INCLUSIVE EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 519-523. 11. Xonbabayeva, Madinabonu, and Mohigul Fayzimatova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA UCHRAYDIGAN DISLALIYA NUQSONINING BARTARAF ETISH USULLARI." Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.6 (2023): 39-42.

QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "Kasbiy faoliyatda zamonaviy logopedni kompetentligini rivojlantirish yo'llari." International Conference on Developments in EducationHosted from Delhi, India. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan, 2023.