PHILOSOPHICAL VIEWS, ABSTRACTION AND HUMAN IMAGE IN THE STORIES OF NAZAR ESHANQUL

Main Article Content

Erkinova Maftuna Tulkinjonovna

Abstract

This article highlights the human image, abstractness, and philosophical views in the stories of Nazar Eshanqul. Mainly the analysis of modern stories of Nazar Eshanqul was considered.

Article Details

How to Cite
Erkinova Maftuna Tulkinjonovna. (2024). PHILOSOPHICAL VIEWS, ABSTRACTION AND HUMAN IMAGE IN THE STORIES OF NAZAR ESHANQUL. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(6), 423–425. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6803
Section
Articles

References

XX asr o’zbek hikoyasichiligi antologiyasi. “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent 2016

“Qora kitob” Sharq nashriyot- matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxririyati, 2008.

Ziyouz.com

Arxiv uz.

Xurshid Davron kutubxonasi.