FORMATION OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS THROUGH PRIMARY CLASS LITERACY LESSONS

Main Article Content

Umarova Dilfuza Batiralievna

Abstract

This article discusses the formation of creative thinking in students through literacy classes of teachers in primary grades.

Article Details

How to Cite
Umarova Dilfuza Batiralievna. (2024). FORMATION OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS THROUGH PRIMARY CLASS LITERACY LESSONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(6), 451–453. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6796
Section
Articles

References

Nurmanov V., R. Rasulov O‘zbek tili jadvallarda. -T.: «O‘qituvchi», 1999.

Ro‘ziboeva O‘. va boshq. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish. -T.:«O‘zbekiston», 2001.

Safarova R. va boshq. Savod o‘rgatish darslari. -T.: «Tafakkur», 2021.

Husanboeva Q. Adabiy ta’limda mustaqil fikrlashga o‘rgatish asoslari. -T.:«Sharq», 2017.

Qosimova K. va boshq. Ona tili o‘qitish metodikasi. -T.: «Nosir», 2019

Qosimova K. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. -T.:«O‘qituvchi», 2018.