PERIODIC SPEECH - AS A SYNTACTIC-STYLISTIC PHENOMENON

Main Article Content

Murodjonova Maftunaxon Nuriddinjon qizi

Abstract

Maqolada nutqning periodik formasi mohiyati xususida so’z boradi. Tadqiqot natijalarida turkiy va o’zbek tilshunosligida periodlarni o’rganish katta nazariy ahamiyatga ega ekanligi ko’rsatib berilgan. Ularni aniqlash va izohlash sintaktik stilistikaning to’liq va mukammal yaratilishida katta ro’l o’ynashi asoslangan.

Article Details

How to Cite
Murodjonova Maftunaxon Nuriddinjon qizi. (2024). PERIODIC SPEECH - AS A SYNTACTIC-STYLISTIC PHENOMENON. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(1), 253–256. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6334
Section
Articles

References

Всесоюзная туркологическая конференция // Советская туркология.- Баку,1981,№1,С.93

Велиев К.Н. Сложное синтаксическое целое и его поэтические конституенты в эпическом тексте // Советская тюркология. №1970 . №6 . С.17- 30 .

Mamajоnоv A., Abdupattoyev M. Matn nazariyasi. Farg’оna-2016.

Mamajоnоv A. Tekst lingvistikasi. Tоshkent-1989.

Hamid Olimjon. She’rlar. 1937.