INCREASE SOCIO-IDEOLOGICAL ACTIVITY IN THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK IN THE HIGHER EDUCATION OF OUR COUNTRY

Main Article Content

Xadjayev Olimxon Shavkatovich

Abstract

As you know, in pedagogical science, three major factors affecting personality maturation are studied in continuity and consistency. These are: heredity factor, social environment factor and upbringing factor. At this point, it will not be a mistake if it is said that the motive also has a role in acting as a factor. Social activity is a complex process and does not occur suddenly in a person. Studies conducted have shown that the formation of social activity in a student's personality coincides with the period in which he chose this profession. The earlier the teacher realizes the responsibility and difficulties of his profession, especially its place on the path of the interest of the people and prosperity of the Motherland, the faster the buds of social activity are formed.

Article Details

How to Cite
Xadjayev Olimxon Shavkatovich. (2023). INCREASE SOCIO-IDEOLOGICAL ACTIVITY IN THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK IN THE HIGHER EDUCATION OF OUR COUNTRY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 575–579. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5129
Section
Articles

References

Abu Rayhon Beruniy. Tarayhalar (Javohirot kitobidan). – T.: Meros, 1991. – 47 6.

Djuraev R.X. Organizatsionno-pedagogicheskie osnov intensifikatsii sistem professionalnoy podgotovki v uchebnx zavedeniyax professionalnogo obrazovaniya. Avtoref. diss. … dok. ped. nauk. – SPb.: 1995. – 43 s.

Ma’naviyat yulduzlari: (Markaziy Osiyolik mashxur siymolar, allomalar, adiblar) /Ma’sul muharrir: M.M.Xayrullayev. –T: A.Qodiriy nomidagi xalk merosi nashriyoti, 1999. – 400 b.

Karimov I. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. – T.: O‘zbekiston , 2015. – 36 b.

Jamoldinova O. Yoshlar sog‘lom turmush madaniyatini rivojlantirishda uzviylik va uzluksizlik tamoyillari amal qilishining pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. Avtoref. ... ped. fan. dok. – T., 2015. – 21 b.

Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017. – 488 b.

Jeff Halstet. Yangi pedagogikani boshqarish. Rowman va Littlefield VESTNIK Chelyabinskogo GPU, 2017. – S. 239-247. 8. Rubinshteyn S.L. Osnov obshey psixologii. – SPb.: Piter, 2013. – 713 s.