THE PICTURE OF BILGA KHAGAN (WITHIN THE ILLUSTRATION OF ISAJON SULTAN'S NOVEL "BILGA KHAGAN")

Main Article Content

Madaminova Dilnura Bahadir qizi

Abstract

In Uzbek historical-artistic composition, there are exceptionally few works in which the life of the old Turks is composed. This article analyzes the art of the novel "Bilga Khagan" by the author Isajon Sultan, as well as the picture of Bilga Khagan, the pith of the work, the writer's ability, and authentic occasions.

Article Details

How to Cite
Madaminova Dilnura Bahadir qizi. (2023). THE PICTURE OF BILGA KHAGAN (WITHIN THE ILLUSTRATION OF ISAJON SULTAN’S NOVEL "BILGA KHAGAN"). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 757–761. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5094
Section
Articles

References

Isajon Sulton.”Bilga xoqon” roman, qissalar va hikoyalar. Toshkent : Factor books nashriyoti, 2022.

Isajon Sulton nasri badiiyati: ilmiy maqolalar, taqriz, adabiy suhbatlar, maktublar/ to‘plab nashrga tayyorlovchilar : G.Sattorova, M.Qo‘chqorova. - Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017.

Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. T. : A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.

Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. T. : A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.

N.Rahmonov. Mangu bitiktoshlar ilhomi: https://uza.uz/posts/25169.

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.