USING THE PHET SIMULATIONS PROGRAM WHEN PERFORMING PRACTICAL AND LABORATORY CLASSES IN 7TH GRADE PHYSICS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Main Article Content

S. Davletniyazov
Sh. Pirniyazova

Abstract

This article is about the possibilities of using PHET program simulations in place of practical and laboratory classes conducted in 7th grade physics.

Article Details

How to Cite
S. Davletniyazov, & Sh. Pirniyazova. (2023). USING THE PHET SIMULATIONS PROGRAM WHEN PERFORMING PRACTICAL AND LABORATORY CLASSES IN 7TH GRADE PHYSICS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 846–850. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5073
Section
Articles

References

PQ-5032 sonli «Fizika sohasidagi» ta`lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi O`zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.19.03.2021.

K. Suyarov, J. Usarov, Z. Sangirova, Y. Ravshanov, N. Buranova. Fizika 7-sinf darsligi.Toshkent: Respublika ta`lim markazi, 2022.-192 b.

Ergashev A.I., Suyarov K.T., G`afurov N.B., Choriyev R.Q. Umumta`lim maktablarida fizika fanidan laboratoriya ishlarini o`tkazish bo`yicha uslubiy qo`llanma. –Toshkent: Talqin 2003

PHET INTERACTIVE SIMULATION, University of Colorado Boulder [Elektronnыy resurs].// URL: https://phet.colorado.edu/