IMPROVING THE INVESTMENT CLIMATE IN UZBEKISTAN SOME IMPORTANT ISSUES

Main Article Content

Imomov Khamdullo Khamdamovich
Khamdamova Muslima Khamdullo kizi

Abstract

The article highlights some important issues in creating an environment of attractiveness by improving the investment environment in Uzbekistan and implementing the investment opportunities available in the country.

Article Details

How to Cite
Imomov Khamdullo Khamdamovich, & Khamdamova Muslima Khamdullo kizi. (2023). IMPROVING THE INVESTMENT CLIMATE IN UZBEKISTAN SOME IMPORTANT ISSUES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 924–928. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5059
Section
Articles

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5969-сонли Фармони // Халқ сўзи, 2020 йил 20 март.

Ш.Шодмонов, У.Ғофуров. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. Тошкент: Иқтисодмолия, 2010. 347 бет.

Юлдашев Р.З.Инвестиционное обеспечение приватизированных предприятий в Узбекистане: управленческий аспект. Моногфия. Т.: Иқтисодиёт, 2009. — 93-С.

Ғозибеков Д.Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. Т.: “Молия” нашриёти. 2013. 26 бет.

Ҳайдаров Н.Ҳ. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида корхоналар инвестицион фаолиятидаги молия-солиқ муносабатларини такомиллаштириш масалалари. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. - Т.: 2003. 29 б.

Данько Т.П., Свободние экономические зоны в мировом хозяйстве. –М.: «ИНФРА-М», 1998. – С. 31.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида ПФ-5635-сонли Фармони. 2019 йил 17 январь, “Ҳалқ сўзи” газетаси -1-2 б. 18.01.2019 й.